• Telefon : (0312) 2536666
  • memorial ankara hasanesi .balgat mah.mevlana bulvarı.1422 sok no 4 . ankara

Hakkımızda

Doç. Dr. Ramazan YILDIZ 1971 yılında Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğretimini Cumhuriyet İlköğretim ve Sümer Ortaokulunda, lise eğitimini ise Kayseri Fen Lisesinde tamamladı.

1989 yılında girdiği GATA Tıp Fakültesinden 1995  yılında  J.Tbp.Tğm.olarak mezun oldu.  1996-1998 yılları arasında Aydın J. Er Eğitim Taburu revir  baştabipliği  yaptı.  Takiben 1998-2000 tarihleri arasında GATA Ankara Kan eğitim Merkezi ve Kan Bankası Gezici Ekip Hekimi  ve Göz bankası hekimliği  yaptı. 2000 yılında  GATA ankara genel cerrahi kliniğinde uzmanlık eğitimine başladı. 2004 yılında uzmanlık  eğitimini tamamladı. 2008 yılına kadar  Van Asker Hastanesi genel cerrahi uzmanı ve cerrahi hastalıklar bölüm şefi olarak görev yaptı. 2008 yılında GATA Genel Cerrahi AD Öğretim üyesi olarak atandı. 2017 yılında doçent oldu. Halen Gülhane eğitim araştırma hastanesi genel cerrahi kliniğinde eğitim görevlisi olarak  olarak görev yapmaktadır.

Türk Cerrahi Derneğinin  düzenlemiş olduğu Temel Cerrahi kursu, Stapler kullanımı ve eğitimi, Cerrahide Zor Yara Yönetimi ve Uygulamalı Güncel Yaklaşımlar Kurslarında  kurs eğitmeni ve  kurs sorumlusu olarak  görev yapmıştır.

2008 yılından itibaren  sadece meme ve endokrin cerrahi alanında çalışan Doç. Dr. Ramazan Yıldız onkoplastik meme cerrahisi, meme koruyucu cerrahi, sentinel lenf nodu biyopsisi (SLNB), ROLL yöntemiyle meme biyopsisi, tiroid hastalıkları ve kanseri cerrahisi, boyun disekiyonu, paratiroid hastalıkları cerrahisi, roll yöntemi ile nüks tiroid kanseri cerrahisi, roll yöntemi ile minimal invaziv paratiroid  cerrahisi konularında yoğunlaşmıştır. Türk Cerrahi Derneği, Ankara Cerrahi Derneği, Türk Endokrin Cerrahi Derneği, Ankara Meme Hastalıkları Derneği, Senatürk (Meme Bilimleri Akademisi), European Academy of Senology (Avrupa Meme Bilimleri Akademisi), European-Asian Mastology Association-Eurama (Avrasya Meme Cerrahları Birliği), Birçok ulusal ve uluslararası toplantıda konuşmacı ve oturum başkanı olarak görev yapmıştır. Çok sayıda kitapta bölüm yazarlığı ve bölüm çevirileri bulunmaktadır.  Çeşitli uluslararası ve ulusal dergilerdeki yayınlarına çok sayıda atıf yapılmıştır.

about